Aktuellt


Projekt SPIRA
Publicerat den 4 maj, 2016

Coompanion Jämtlands län kommer mellan 2015 och 2018 bedriva projektverksamhet genom Europeiska Socialfonden med projekt SPIRA för att skapa en Samordnande Plattform som arbetar för Integration och Rehabilitering genom Arbetsintegrerande sociala företag.

Projektets syfte:

Bredda arbetsmarknaden och inkludera fler i arbete genom att:

  •  Utveckla en förbättrad samordning bland främjandeaktörer i syfte att skapa förutsättningar för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning och/eller närmare arbetsmarknaden genom ASF.
  • Skapa förutsättningar för ASF att bli hållbara genom att utveckla en stödstruktur innehållande kompetenshöjande utbildningsinsatser, rådgivning och information för nya och befintliga ASF.
  • Öka kunskapen om arbetsintegrerande socialt företagande bland främjandeaktörer som arbetar med målgruppen inom ASF.
  • Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om hur ASF kan bedrivas jämställt och därmed bidra till hållbar tillväxt.

Projektets mål:

1. Etablera en samordnande plattform som arbetar för rehabilitering och integration genom arbetsintegrerande socialt företagande.
2. Fler människor i arbete och/eller utbildning
3. Ökad kunskap om ASF
4. Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden

 

Kontakta projektledare Pelle Persson för mer information: pelle.persson(a)coompanion.se


Projekt MOA – mikrofondsetablering och affärsutveckling
Publicerat den 28 augusti, 2015

Coompanion Jämtlands län kommer mellan 2015 och 2018 bedriva projektverksamhet genom projekt MOA för att skapa en operativ mikrofond genom Mikrofonden Z ek för.

Detta sker genom information om mikrofinans och affärsutvecklingsworkshops som vi kommer hålla i Jämtland Härjedalens samtliga kommuner.  Vi har beviljats projektmedel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att skapa en operativt verksam mikrofond i Jämtland Härjedalen där kooperativ, arbetsintegrerande sociala företag och samhällsentreprenörer inom den sociala ekonomin ska ges möjlighet att uppnå ökad lönsamhet genom tillgång till nya, innovativa och alternativa finansieringslösningar. Kontakta oss om ni är intresserade av information om mikrofinans och/eller affärsutveckling för ert företag/förening. Det är givetvis kostnadsfritt! 

 

 

Information och affärsutveckling

I projektet kommer vi arbeta med informationsträffar och workshops för affärsutveckling.

Informationsträffarna om mikrofinansiering handlar om hur mikrofonder är uppbyggda och dess möjligheter för kooperativ, sociala företag, samhällsentreprenörer och entreprenörer på landsbygden m fl. Träffarna syftar även till att undersöka på vilket sätt privata och offentliga aktörer i länet kan bidra till fondens utveckling.

Affärsutveckling innebär att vi genomför kreativa och inkluderande workshops för företag/föreningar inom social ekonomi. Vi gör det med fokus på produkt-/tjänsteutveckling, produktpresentation, sälj och merchandise, involvering och attityder, årstidspromotion, implementeringsstrategi och föreningslära.

 

Våra workshops:

För affärsutveckling utgår vi från den modell vi själva tagit fram, en modell som uppskattas för att vara resultatorienterad, inkluderande och kreativ. Men vi anpassar naturligtvis workshoparna efter era önskemål, kanske vill ni köra en halvdag, en heldag eller flera. Valet är ert och vi skräddarsyr efter de behov som ni ser i era verksamheter.

Vi jobbar under våra workshops med följande områden:
* Utvecklingsområden inom företaget
* Kartläggning av verksamhetens arbete internt med jämställdhet och likabehandling
* Produkt/tjänsteutveckling
* Sälj och merchandise
* Involvering och attityder
* Årstidspromotion
* Utvärdering

 

 

 

Kontakt: 

Är ni intresserade? Hör av er till Coompanion genom projektledare Anne Pierre, anne.pierre(a)coompanion.se

eu_logo