Projekt SPIRA

Coompanion Jämtlands län kommer mellan 2015 och 2018 bedriva projektverksamhet genom Europeiska Socialfonden med projekt SPIRA för att skapa en Samordnande Plattform som arbetar för Integration och Rehabilitering genom Arbetsintegrerande sociala företag.

Projektets syfte:

Bredda arbetsmarknaden och inkludera fler i arbete genom att:

  •  Utveckla en förbättrad samordning bland främjandeaktörer i syfte att skapa förutsättningar för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning och/eller närmare arbetsmarknaden genom ASF.
  • Skapa förutsättningar för ASF att bli hållbara genom att utveckla en stödstruktur innehållande kompetenshöjande utbildningsinsatser, rådgivning och information för nya och befintliga ASF.
  • Öka kunskapen om arbetsintegrerande socialt företagande bland främjandeaktörer som arbetar med målgruppen inom ASF.
  • Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om hur ASF kan bedrivas jämställt och därmed bidra till hållbar tillväxt.

Projektets mål:

1. Etablera en samordnande plattform som arbetar för rehabilitering och integration genom arbetsintegrerande socialt företagande.
2. Fler människor i arbete och/eller utbildning
3. Ökad kunskap om ASF
4. Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden

 

Kontakta projektledare Pelle Persson för mer information: pelle.persson(a)coompanion.se